Eikenprocessierups Loenhout

Brondel Boomverzorging is gespecialiseerd in de bestrijding van de eikenprocessierups van A tot Z.
We bestrijden de rupsen preventief door bladbespuiting met biociden en curatief door rupsen en nesten op te zuigen. We gebruiken een hoogwerker en een speciaal daarvoor ontworpen zuiginstallatie. Waar de hoogwerker niet kan worden ingezet of waar de plaag beperkt is, worden de spinselnesten klimmend verwijderd. Klanten die bereid zijn om berm, tuin of park ecologisch in te richten adviseren en begeleiden we om natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan te trekken.

Brondel Boomverzorging staat als Certified European Tree Worker (EAC) voor vakmanschap, klantgerichtheid en een all-in service. U kunt ons inschakelen voor al uw vragen en gewenste oplossingen ten aanzien van bomen en de bestrijding van de processierups.

Contacteer ons voor advies omtrent de bestrijding van de eikenprocessierups in Loenhout

Eikenprocessierups Loenhout

Eikenprocessierups: wat is dat en hoe herken je ze?

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, de Thaumetopoea processionea. Deze vlinder leeft kort maar zet tijdens de zomer een grote hoeveelheid eitjes af; voornamelijk in de toppen van inlandse eiken. De eitjes komen in het voorjaar uit, nog voor het verschijnen van het eikenblad. Vanaf de maand mei krijgen de rupsen irriterende brandharen die voor overlast kunnen zorgen.

Overdag schuilen de eikenprocessierupsen meestal in hun typische nesten bestaande uit een dicht spinsel van brandharen, vervellingshuiden en uitwerpselen. Het nest vormt een bescherming tegen de natuurlijke vijanden. Pas als het donker wordt gaan de processierupsen er met z’n allen op uit om zich tegoed te doen aan verse eikenblaadjes. Ze herkennen is niet moeilijk. Wanneer de rupsen zich samen, in processie, verplaatsen zijn ze gemakkelijk op te merken.

De processierupsen groeien en vervellen een aantal keer. Vanaf het derde larvale stadium, in de loop van de maand mei, krijgen de rupsen de befaamde brandharen. Vanaf het vierde larvale stadium hebben ze brandharen over het hele lichaam en bevinden de rupsen zich gegroepeerd in de boom.

Eikenprocessierups Loenhout gegroepeerd in een boomEikenprocessierups bestrijding

De laatste jaren is de vraag voor de bestrijding van de eiken-processierups enorm toegenomen. De combinatie van een gebrek aan natuurlijke vijanden en voor de eikenprocessierups gunstige weersomstandigheden zorgt echter voor een uitbreiding van het probleem. Er is nood aan een duurzame en efficiënte aanpak (beheer) zonder negatieve gevolgen voor mens en milieu. Tot heden ondervinden we dat mensen vaak niet zo goed geïnformeerd zijn en dat kan anders. Brondel Boomverzorging zet kennis en ervaring in om samen met u de nodige maatregelen te treffen, zodat bestrijding in de toekomst hopelijk niet meer nodig is. Idealiter herstelt de natuur het biologisch evenwicht via predatie door natuurlijke vijanden. 

Daar waar de natuur een handje nodig heeft staat Brondel Boomverzorging klaar met de meest verantwoorde aanpak.

Offerte opvragen+32 (0)479 85 88 67

1. Opsporing

In de loop van het seizoen (mei tot augustus), maar ook daarna, kan u Brondel Boomverzorging inschakelen om nesten op te sporen. We komen snel ter plaatse in Loenhout en kunnen een inspectie dan meestal onmiddellijk koppelen aan een bestrijding. Als u zelf de nesten hebt gedetecteerd en u reikt ons de nodige informatie aan via ons contactformulier, dan wint u kostbare tijd. We kunnen dan onmiddellijk een bestrijding inplannen met middelen aangepast aan uw situatie. 

Processierupsen gezien in Loenhout?

2. Preventieve bestrijding

Brondel Boomverzorging zet in op de meest ecologische, mensvriendelijke en efficiënte oplossingen. Niet bestrijden is het meest milieuverantwoorde beheer, maar helaas niet overal mogelijk. Daar waar eikenprocessierupsen de overhand hebben in woonkernen of andere drukbezochte publieke plaatsen zoals bv. speeltuinen, wandelpaden, parkings, etc. moet er wel ingegrepen worden. In de meeste gevallen kunnen ze bestreden worden zonder het gebruik van pesticiden.

Alleen als bestrijdingstechnieken zoals bv. opzuigen geen oplossing bieden, wanneer de plaag te uitgebreid is, kan een bestrijding met een erkend pesticide overwogen worden. In extreme gevallen bestrijden we de eikenprocessierups preventief door bladbespuiting met biociden. We houden hierbij rekening met de vigerende wetgeving en regelgeving van de provincie.  

Contacteer ons voor preventieve bestrijding van de eikenprocessierups in Loenhout.

3. Opzuigen van eikenprocessierupsen en spinselnesten

Wanneer de eikenprocessierupsen hun brandharen hebben ontwikkeld (in de loop van de maand mei) start de curatieve bestrijding. Daar waar eikenprocessierupsen de overhand hebben moet ingegrepen worden. Brondel Boomverzorging kiest voor de meest ecologische, mensvriendelijke en efficiënte aanpak. Het opzuigen van eikenprocessierupsen en -nesten is veilig voor mens en milieu en het is een uiterst efficiënte bestrijdingsmethode. Oude spinselnesten kunnen met deze methode het hele jaar door verwijderd worden.

Eikenprocessierups Loenhout opzuigen

4. Manueel verwijderen van rupsen en spinselnesten

Wanneer de eikenprocessierupsen hun brandharen hebben ontwikkeld start de curatieve bestrijding. Daar waar eikenprocessierupsen de overhand hebben moet ingegrepen worden. Brondel Boomverzorging kiest voor de meest ecologische, mensvriendelijke en efficiënte aanpak. Het opzuigen is veilig voor mens en milieu en het is een uiterst efficiënte bestrijdingsmethode. De zuiginstallatie wordt meestal gebruikt in combinatie met de hoogwerker en dat is soms een probleem, wegens plaatsgebrek. Daar waar zuiginstallatie en hoogwerker niet kunnen worden ingezet of waar de plaag beperkt is, worden de nesten klimmend en dus manueel verwijderd.

Voor de omgeving is er zo goed als geen gevaar bij het manueel verwijderen. Bij het verwijderen nemen wij de nodige maatregelen om het verspreiden van brandharen door de wind zoveel mogelijk te beperken. Voor de veiligheid vragen wij om deuren en ramen te sluiten en niet onder de bomen te wandelen tijdens de bestrijding.

Let op:  de bestrijding zou enkel uitgevoerd mogen worden door professionals. Brondel Boomverzorging leeft als gecertificeerd aannemer alle voorschriften na. 

5. Alternatieven voor wegbranden

Sommige aannemers bestrijden de eikenprocessierups nog steeds door ze weg te branden met een propaanbrander. Branden heeft echter meerdere negatieve effecten. Deze bestrijdingstechniek is af te raden en in een toenemend aantal gemeentes zelfs verboden.

Brondel Boomverzorging kiest voor de meest ecologische, mensvriendelijke en efficiënte aanpak. Het opzuigen van eikenprocessierupsen en -nesten is veilig voor mens en milieu en het is een uiterst efficiënte bestrijdingsmethode. Brondel Boomverzorging gebruikt een zuiginstallatie specifiek ontworpen voor de bestrijding van de rups. Rupsen en nesten worden op een veilige en efficiënte manier van op de grond of vanuit een hoogwerker opgezogen. Door de krachtige luchtstroom van de zuiginstallatie worden niet alleen de eikenprocessierupsen en -nesten opgezogen, maar ook de spinselresten en vrijgezette brandharen worden verwijderd.

Een andere mogelijkheid is het manueel verwijderen, zonder negatieve effecten voor mens, boom en milieu en dé bestrijdingsmethode voor individuele of moeilijk bereikbare bomen. Brondel Boomverzorging is als certified European Tree Worker perfect geplaatst om rupsen en spinselnesten veilig en efficiënt op te zuigen of al klimmend te verwijderen.

6. Inzetten op natuurlijke vijanden

Klanten die bereid zijn om berm, tuin of park ecologisch in te richten adviseren en begeleiden we om natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan te trekken. Samen gaan we op zoek naar de juiste planten, struiken en bomen voor de (her)inrichting van uw perceel in Loenhout. Het ophangen van nestkasten is slechts een klein onderdeel van het actieplan. Uiteindelijk is het de bedoeling om een situatie te creëren waarbij onze tussenkomst (preventieve of curatieve bestrijding) niet meer of alleen nog sporadisch nodig is.

Omdat de overlast in België en Nederland bijzonder groot is en omdat men nog relatief weinig ervaring heeft met het inzetten van die natuurlijke vijanden werd in 2020 het LIFE-project ‘Ecologisch beheer van de eikenprocessierups zonder het gebruik van biociden’ opgestart. Brondel Boomverzorging volgt het onderzoek op de voet en zet kennis om in duurzame, ecologische en betaalbare oplossingen voor uw berm, tuin of park.

Eikenprocessierups Loenhout

Kostprijs voor het bestrijden van eikenprocessierupsen

Door de gevraagde gegevens in te vullen op ons contactformulier kunnen wij ons een beter beeld vormen van de nodige materialen en ons tijdsgebruik om op een vlotte manier de rupsen bij u te bestrijden.

De kostprijs voor de bestrijding zal afhangen van de situatie en de nodige middelen.

Brondel Boomverzorging in het nieuws

Boomverzorgers krijgen 20 à 30 oproepen per dag voor verwijderen van processierupsen.
Bekijk het interview van Maxime Brondel met ATV.

BronATV 19/05/2020

Brondel Boomverzorging: Vakmanschap, klantgerichtheid en een all-in bomenservice

Brondel bv.
BE 0735.399.560
RPR Antwerpen

Brondel Boomverzorging European Tree Worker

E. info@brondelboomverzorging.be

T. +32 (0)479 85 88 67

De Nachtegaal 63 
2970 's Gravenwezel

Eikenprocessierups Loenhout

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x