Garantie boomveiligheid

Een absoluut veilige boom bestaat niet: een tak of een boomstam kan breken en een boom kan omwaaien en schade veroorzaken zonder ook maar één mechanisch defect te vertonen. We kunnen de boomveiligheid dus nooit voor 100% garanderen. Bomen zijn levende organismen en dit stelt grenzen aan de beoordelingsmogelijkheden. De nauwkeurigheid van de beschikbare meettechnieken leidt soms tot een vals idee, dat de veiligheid van bomen volledig berekenbaar is. Meten is een hulpmiddel bij de beoordeling van bomen: een meting is slechts een momentopname op één plaats waarbij de gemeten waarden vergeleken worden met gemiddelden. Het is opvallend dat we de absolute veiligheid van een boom verwachten terwijl er zich op het openbaar en privaat domein nog tal van objecten bevinden die niet zonder gevaar zijn, maar die we nuttig achten of waarvan we de voordelen waarderen ondanks het risico.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x