Kostprijs voor het snoeien van bomen

De onderhoudskosten voor bomen worden zorgvuldig gemonitord door de overheid. Dat is logisch, gezien een groene gemeente al snel meer dan 20 bomen per inwoner telt. Bomen zijn de meest duurzame groene elementen van de openbare ruimte, de dragers van de gemeentelijke groenkwaliteit en de pijlers van een groene uitstraling. Bomen in stedelijk gebied zijn namelijk van het grootste belang voor vele zaken, zoals stoffiltering, verkoeling, gezondheid, leefbaarheid, veiligheid, vastgoedwaarde en ga zo maar door. Maar wat mag dat kosten?

We mogen geen appels met peren vergelijken, dus zijn onderzoekers bij onze noorderburen op zoek gegaan naar een eenheid om de kosten van de twee belangrijkste groenelementen van de openbare ruimte (en de meeste tuinen en parken) te vergelijken. Ze hebben boomonderhoud afgezet tegen grasonderhoud en als eenheid heeft men gekozen voor de groenoppervlakte. Het onderhouden van 500 m2 gazon, en dus 500 mgroenoppervlakte, kost gemiddeld 100 euro per jaar. Dit werd afgezet tegen het onderhoud van een redelijk volwassen boom, met een kroondiameter van circa 12 tot 15 meter en al snel meer dan 500 m2 aan totale groenoppervlakte. De gemiddelde onderhoudskosten per boom per jaar liggen rond de 15 euro; veelal zelfs nog minder.

U voelt hem waarschijnlijk al aankomen, de crux: bomen líjken misschien duur. Maar gooi alle kosten op een hoop, dan ziet u dat er aan bomen, dé dragers van het groene beeld, maar weinig besteed wordt. Een boom in de openbare ruimte kost ongeveer het zevende deel van de kosten voor grasonderhoud. Het verschil zit hem vooral in de regelmaat van het onderhoud, dat ‘goedkope’ gazon moet tijdens het groeiseizoen wekelijks gemaaid worden. Vele kleintjes maken uiteindelijk een grote kost. Voor bomen ligt het anders. Een duurzaam bomenbeheer, dat is een investering. Een boom aanplanten kost geld (gazon aanleggen ook) en snoeien kost geld, maar eenmaal de vereiste takvrije stamlengte bereikt is, vermindert het snoeiwerk aanzienlijk en moet slechts sporadisch ingegrepen worden.

De kostprijs voor het snoeien van één of meerdere bomen is afhankelijk van een aantal factoren zoals de grootte, de locatie van de bomen en het verwerken van het snoeihout. Het verwijderen van probleemtakken en het opsnoeien tijdens de begeleidingssnoei van een aantal jonge bomen, van op een driepuntsladder of van op de grond kan al voor € 220 excl. btw. Voor verwaarloosde of grotere bomen die lastig bereikbaar zijn, waarin geklommen moet worden of waar een hoogwerker aan te pas moet komen, kunnen de kosten oplopen tot € 1.500 excl. btw of meer.

De volgende informatie is nodig om een raming te kunnen maken van de kosten voor het snoeien:

  • Boomsoort?
  • Gewenste resultaat?
  • Datum (seizoen, jaartal) van de laatste snoeibeurt?
  • Snoeivorm (indien van toepassing): geschoren/ leibomen/ knot/ kandelaar/ ooit getopt?
  • Afmetingen (de stamomtrek op 1,3 m en de totale hoogte) van de boom of bomen?
  • Afstand tussen de parking en de boom of bomen?
  • Bereikbaarheid, breedte van de toegang?
  • Afstand tot nabije obstakels zoals struikgewas, gazon, kunstwerken of infrastructuur zoals zwembaden, omheining of muurtjes, poortjes, serres of bijgebouwen, gesloten bebouwing, stadstuintjes, leidingen, sproei installaties, etc.?
  • Zwammen (paddenstoelen) op of onder de boom of bomen?
  • Verwerking van snoeihout: hakselen/ stapelen/ afvoeren?

Een kostenraming wordt gebaseerd op de aangereikte informatie. Foto’s zijn zeker welkom, als ze duidelijk zijn natuurlijk. Alleen foto’s toesturen is niet genoeg, enerzijds omdat ze vaak een vertekend beeld geven, anderzijds omdat we ook graag willen weten wat uw verwachtingen zijn, hoe lang het geleden is sinds de laatste snoeibeurt, hoe het zit met de bereikbaarheid en obstakels, wat we moeten doen met het snoeihout, etc.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x