Luchtinjectie of 'ploffen'

Binnen de wortelzone van bomen kan bodemverdichting en de bijhorende problemen met water- en luchthuishouding opgeheven worden door het injecteren van lucht onder hoge druk, ook wel het ‘ploffen’ van bomen genoemd. Door het injecteren van lucht onder druk worden scheuren en poriën in de bodem gevormd.

Door de luchtstoot worden bodemdeeltjes verplaatst als de lucht zich een weg naar boven zoekt. Tijdens de behandeling kunnen structuur verbeterende stoffen ingebracht worden om de scheuren open te houden of meststoffen (bv. goed uitgerijpte compost) om bodemvruchtbaarheid en bodemstructuur te verbeteren en het bodemleven te stimuleren.

Op zandige bodems zoals bv. in de Kempen geeft deze methode goede resultaten voor het verbeteren van de fysische bodemeigenschappen. Bodemdichtheid en porositeit kunnen in onze regio sterk verbeteren. Op plaatsen waar de bodemverdichting niet door het hele bodemprofiel voorkomt, maar waar enkel een verdichte laag aanwezig is die de beworteling en de waterdoorlaatbaarheid hindert, geeft het injecteren van lucht onder hoge druk in deze laag meestal zeer goede resultaten. De storende laag wordt in de meeste gevallen effectief en blijvend doorbroken.

Voor een succesvolle toepassing van deze behandeling moet ze altijd gecombineerd worden met meer structurele maatregelen zoals het beperken van betreding in de wortelzone en het verbeteren van de bodemstructuur. Als dit niet gebeurt, heeft de luchtinjectie weinig nut.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x