Wortelonderzoek

Bij een wortelonderzoek of bewortelingsonderzoek leggen we de wortels van een boom gedeeltelijk bloot of brengen we het wortelgestel in kaart, zonder de wortels te beschadigen. Doel van het wortelonderzoek is het bepalen van de kwaliteit van de wortels (bv. bij schade veroorzaakt door graafwerken of bij aantasting van de wortels door schimmels) of het bepalen van de reikwijdte van de wortels (bv. om een wortelbeschermingszone op te zetten bij werken in de buurt van bomen). 

De wortels van een boom kunnen zonder beschadigingen deels (door het graven van proefsleuven) ontgraven of blootgelegd worden door middel van luchtdrukuitgraving, eventueel in combinatie met vacuüm zuigtechniek. Een andere (niet-destructieve) onderzoeksmethode om het wortelgestel in kaart te brengen is de grondradar. Deze technologie heeft als voordeel dat naast het wortelgestel ook de bodem wordt gevrijwaard. Omdat er niet gegraven moet worden kunnen we met inzet van de grondradar op korte tijd bij een groot aantal bomen de beworteling bekijken.

De resultaten van het wortel- of bewortelingsonderzoek worden opgenomen in een verslag met advies.  

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x