Aansprakelijkheid bij schade door bomen

Als een boom door stam- of takbreuk of door om te vallen schade berokkent aan derden kan de eigenaar van de boom hiervoor aansprakelijk worden gesteld, bv. bij schade door wanbeheer. Omgekeerd kan u als eigenaar in sommige gevallen een derde partij aansprakelijk stellen, bv. indien uw boom zelf beschadigd werd.

Schade door fout of een gebrek aan de boom

Heel beknopt gelden volgende regels: om aansprakelijk gesteld te worden voor een boom die schade aanricht, moet de schade het gevolg zijn van een fout of van een gebrek aan de boom. Bovendien moet tussen schade en fout of tussen schade en gebrek een oorzakelijk verband bestaan. Klik hier voor een lijst van gebreken die een verhoogd risico kunnen betekenen. Als u geïnteresseerd bent in bomen en mogelijke aantastingen of ziekten, neem dan zeker ook een kijkje op de website bomenbieb.nl van de Nederlandse Dendrologische Vereniging. Een vreemde oorzaak (bv. wind) vormt enkel een bevrijdingsgrond voor de aansprakelijkheid als die de énige en volledige oorzaak van de schade is en bovendien redelijkerwijze onvoorzienbaar en onvermijdbaar is.

Vragen om problemen

Soms wordt vastgesteld dat schade vermeden kon worden, omdat er sprake was van een gebrek aan de boom (een conditioneel of structureel probleem) waar niets aan werd gedaan. De wind is in dat geval niet de énige en volledige oorzaak en vormt dan géén bevrijdingsgrond voor de aansprakelijkheid, ook niet bij stormschade. Bovendien kunnen we moeilijk stellen dat stormen of rukwinden onvoorzienbaar zijn. We krijgen tegenwoordig meerdere keren per jaar te maken met winden die een topsnelheid van meer dan 80 km/u bereiken. In sommige gevallen is de schade zelfs een rechtstreeks gevolg van wanbeheer, bv. door ernstige verwaarlozing, het toppen van bomen of het afzagen van gesteltakken, het beschadigen van gestelwortels, etc.

Hieronder een foto van een beuk met verhoogd risico op windworp (stormschade) veroorzaakt door een parasitaire houtrotter, de reuzenzwam of Meripilus giganteus. De vruchtlichamen maar ook de achteruitgang van de conditie van de boom wijzen duidelijk op een gebrek.

Verhoogd risico op schade (stormschade - windworp) door de reuzenzwam of Meripilus giganteus, een parasitaire houtrotter.

De aangetaste beuk werd onderzocht door Brondel Boomverzorging en er werd beslist om de boom te vellen om veiligheidsredenen. Hieronder een foto van dezelfde boom, houtrot is hier duidelijk zichtbaar.

Stormschade

Schade veroorzaakt door een storm noemen we stormschade. Onder storm verstaat de wetgeving winden met een topsnelheid van minstens 100 km/u die binnen een straal van 10 km rond het aangeduide gebouw of andere verzekerbare constructies of goederen vernieling, breuk of beschadiging veroorzaken. Sommige verzekeringsmaatschappijen spreken echter al van een storm bij winden met een topsnelheid van 80 km/u.

Hieronder een voorbeeld van stormschade op de parking van een brasserie in Brussel. De schade en opruim werd volledig gedekt door de verzekering van de zaak. De zaakvoerder kon aantonen dat hij de boom regelmatig liet nakijken, er stond een snoeibeurt op de planning.

Stormschade op parking door boom (wilg) met mechanisch gebrek

Verzekeringen en dekking

Eerst en vooral is het van belang te beseffen dat de verzekering niet tussenkomt als er voor de stormschade al problemen waren met de boom. Voor schade door een zieke boom of een boom in slechte conditie zal de verzekering niet tussenkomen. Risico door bomen met structurele of mechanische problemen zoals bv. scheuren, holtes, houtrot, etc. wordt evenmin gedekt door de verzekering. Bij twijfel moet de eigenaar van de boom kunnen aantonen dat hij of zij heeft laten checken of er een risico was. Als er al een probleem was voor de storm en de boom werd niet nagekeken, dan is de eigenaar zelf aansprakelijk.

Brandverzekering

Bij stormschade aan uw eigen woning en aanhorigheden kan u beroep doen op de waarborg stormschade van uw brandverzekering. Deze brandverzekering is op zich niet verplicht, maar de meeste mensen hebben wel een brandverzekering. De dekking stormschade is opgenomen in de brandverzekering. Controleer uw polisvoorwaarden om na te gaan tot hoe ver de dekking reikt. Is er een clausule 'eigen risico' dan moet u tot een zeker bedrag zelf betalen.

Bij stormschade door uw boom, met schade bij de buren, zal in principe de brandverzekering van de buurman zelf tussenkomen voor de geleden schade. Dit natuurlijk voor zover uw buurman of buurvrouw een brandverzekering heeft en u als eigenaar van de boom kan aantonen dat u alles hebt gedaan om schade te voorkomen.

Lees via deze interessante link meer over stormschade, verzekeringen en waar u rekening mee moet houden.  

Het komt er voor u als eigenaar of beheerder op aan periodiek boomveiligheidscontroles uit te laten voeren door een gecertificeerde boomverzorger (European Tree Worker of European Tree Technician). Als een controle uitwijst dat maatregelen nodig zijn, dan is het aan u om actie te ondernemen. De frequentie van de boomveiligheidscontroles en de te nemen maatregelen worden steeds gekoppeld aan het risico. Waar een risico op schade niet gereduceerd kan worden tot een aanvaardbaar niveau (door maatregelen zoals bv. standplaatsverbetering, snoei, kroonverankering, etc.) moet het vellen, kappen of rooien van bomen in overweging genomen worden.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x