Bodemonderzoek

Als een boom in moeilijkheden verkeert dan is de oorzaak bijna altijd bodem gerelateerd. Helaas wordt er tot op vandaag nog steeds te vaak alléén naar de boom gekeken en men vergeet de omgeving waar de boom groeit, de standplaats en de bodem. Door alleen symptomatisch te behandelen en de verschijnselen (zoals bv. dood hout) weg te nemen pakt men de onderliggende oorzaak niet aan.

De bodem bestaat grofweg uit vier componenten: de minerale fractie, organisch materiaal, water en lucht. Bij problemen met één of meerdere componenten kan een boom in moeilijkheden komen. Meestal is het een combinatie van verschillende factoren die zorgen voor de conditieafname van een boom. We illustreren dit hieronder met een voorbeeld:

In de tuin van een klant ging het bergaf met een paar volwassen eiken, de bomen staan in het gazon. Bij de inspectie stootten we met de prikstok op een ploegzool, een ondoordringbare laag, hier ongeveer 25 cm onder het gazon. Bij navraag vertelde onze klant dat men het terrein een aantal jaar geleden had opgehoogd, voor het grondverzet werden zware machines gebruikt. Dankzij een relatief eenvoudig bodemonderzoek (het meten van de indringingsweerstand met de penetrometer en het graven van een proefput) stootten we op een belangrijk probleem. Alles was vastgereden in de buurt van de bomen, nadien heeft men de verdichte laag bedolven onder een pak zwarte grond, dat werd geëgaliseerd en er werd gazon ingezaaid. Bodemverdichting is één van de voornaamste factoren die zorgen voor conditieafname bij bomen. Bodemverdichting zorgt voor een verstoorde water- en luchthuishouding en bemoeilijkt de doorworteling van de bodem. Het ophogen en het gazon zijn trouwens ook niet ideaal, maar daar zullen we een ander artikel aan wijden. Op basis van onze bevindingen konden we actie ondernemen: met een standplaatsverbetering (in dit geval de boomwortels weer meer ruimte geven en de water- en luchthuishouding verbeteren door te ‘ploffen’) pakten we de kern van het probleem aan. De weg naar herstel is ingezet.

Met een bodemonderzoek zoeken we naar het causaal verband en de resultaten van het onderzoek helpen ons om doeltreffende en duurzame maatregelen te nemen. Brondel Boomverzorging, dat is investeren in de toekomst van uw bomen.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x