Drainage

Bij een nieuwe aanplant kunnen problemen met een overmaat aan water vermeden worden door een aangepaste boomsoortkeuze. Als bestaande bomen last hebben van wateroverlast (bv. door een veranderde waterhuishouding van de standplaats), kan een of andere vorm van drainage aangewezen zijn.

Als er waterondoorlatende lagen aanwezig zijn, zorgen we voor een verticale drainage door grondpijlers te boren tot voorbij de waterondoorlatende laag. Deze worden opgevuld met losse en structuurrijke grond met een vergelijkbare textuur als de omringende grond.

Is het water afkomstig van inspoeling uit de omgeving, dan kan door een oppervlakkige begreppeling veel water weggeleid worden van de wortelzone. Waar dit niet mogelijk is, kan een kunstmatige drainage overwogen worden, maar hieraan zijn grote nadelen verbonden: het is duur, vraagt onderhoud en is weinig duurzaam.

Drainage bij bestaande bomen is zeer moeilijk. Wateroverlast moet daarom altijd opgelost worden voor de aanleg of vermeden worden bij werken in de omgeving van de boom.

Drainage

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x