Planning en aanplant

Om te beginnen moet een boom aangepast zijn aan de plaats waar hij moet groeien, de standplaats of groeiplaats. Bij de keuze voor één of meerdere boomsoorten houdt men dus niet alleen rekening met persoonlijke voorkeur. Van groot belang bij de soortkeuze zijn de standplaatseigenschappen, onder andere: bodemsoort, waterhuishouding, mineralenrijkdom, bodemstructuur, doorwortelbare ruimte, verharding, enz. 

Uiteraard kan bij het ontwerpen of aanplanten de standplaats in zekere mate aangepast worden aan de gewenste boomsoort. Dit kan bv. door te draineren of te irrigeren, door grond te vervangen of door de doorwortelbare ruimte te vergroten met standplaatsverruimende constructies. Het moet altijd gaan om structurele oplossingen. Aan dergelijke ingrepen zijn soms aanzienlijke kosten verbonden. Uiteindelijk telt slechts dit: als het eindbeeld eenmaal is vastgelegd en de soortkeuze gemaakt, moeten boomsoort en standplaats perfect op elkaar afgestemd zijn. Zoniet zal het eindbeeld niet bereikt worden en zullen de onderhoudskosten sterk stijgen.

Brondel Boomverzorging staat u bij met advies en uitvoering.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x