Grote bomen aanplanten of verplanten

Als alternatief voor een velling, bijvoorbeeld bij werken, worden grote bomen soms verplant. Vaak gaat het om bijzondere soorten of hebben ze een emotionele of historische waarde. In tegenstelling tot grote maten uit de kwekerij, die een compact wortelstelsel ontwikkeld hebben door regelmatig verplant te zijn, groeien deze bomen al tientallen jaren op dezelfde plaats. Hun wortelgestel is vrij ontwikkeld waardoor ze een groot deel van hun wortels verliezen bij het verplanten. Het verplanten van grote bomen vraagt dan ook veel voorbereiding en nazorg. Het is niet goedkoop en het resultaat is nooit helemaal zeker. Dergelijke werken zijn dan ook alleen te verantwoorden voor bijzondere en waardevolle bomen.

Om een redelijke kans op succes te hebben moet de boom vitaal zijn en genoeg energiereserves hebben. Om de boom voor te bereiden op verplanting moet een kluit gevormd worden waarin een zo groot mogelijk deel van de wortels aanwezig is. De boom voorbereiden op het verplanten gebeurt door het wortelverlies in de tijd te spreiden. Minstens twee, maar beter nog drie groeiseizoenen voor de winter waarin de boom verplant wordt, wordt een gedeelte van de wortels weggesnoeid. Als reactie op het snoeien van de wortels zullen nieuwe wortels gemaakt worden, dichter bij de boom. Daardoor verbetert de doorworteling van de kluit waarmee de boom zal verplant worden.

Het verplanten zelf gebeurt tijdens de winter volgend op het groeiseizoen waarin de laatste wortels zijn afgestoken. Het verplanten kan gebeuren met een verplantmachine (voor kluitdiameters tot 3 meter). Deze drijven grote spades hydraulisch in de grond. Zo wordt de kluit gevormd. De boom wordt opgetild en getransporteerd naar de plantplaats, waar de machine hem in het plantgat zet. Grotere bomen moeten met een kraan opgetild en verplaatst worden.

Het is goedkoper om een mooie solitaire boom van redelijk formaat te bestellen, de aanplant van een kwekerijboom heeft bovendien méér kans op slagen omdat deze bomen tijdens het opkweken regelmatig verplant zijn en een compact wortelstelsel ontwikkeld hebben.

Brondel Boomverzorging werkt samen met gespecialiseerde boomkwekers die alleen topkwaliteit bieden.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x