Kostprijs boomveiligheidscontrole

Voor de meeste bomen is een visuele boombeoordeling al genoeg. Alles hangt af van de hoeveelheid bomen die u wilt laten nakijken, de locatie en de leeftijd van de bomen en of u een schriftelijk rapport wenst. Jonge bomen vertonen over het algemeen minder gebreken dan oude exemplaren en de gevaarzetting is meestal ook minder dan bij grote bomen op leeftijd. Tenzij alleen een mondeling verslag en advies gewenst is tijdens het werfbezoek en na de betreffende controle, worden de resultaten van het onderzoek en het advies in een verslag gegoten.

Een boomveiligheidscontrole (VTA) van één of meerdere bomen kan al voor € 300 excl. btw indien transport, plaatsbezoek, controle, rapportage en advies niet meer dan een halve dag in beslag nemen. Nadien worden gepresteerde uren in regie aangerekend aan € 75 excl. btw.

Voor nader onderzoek en het gebruik van gespecialiseerde apparatuur, prijzen op aanvraag.

Kostprijs boomveiligheidscontrole

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x