Manueel verwijderen van eikenprocessierupsen

Wanneer de eikenprocessierupsen hun brandharen hebben ontwikkeld en de rupsen zich groeperen (ongeveer vanaf midden mei) start de curatieve bestrijding. Daar waar eikenprocessierupsen de overhand hebben moet ingegrepen worden. Brondel Boomverzorging kiest voor de meest ecologische, mensvriendelijke en efficiënte aanpak. Het opzuigen van eikenprocessierupsen en spinselnesten is veilig voor mens en milieu en het is een efficiënte bestrijdingsmethode. De zuiginstallatie wordt meestal gebruikt in combinatie met de hoogwerker en dat is soms een probleem, wegens plaatsgebrek. Daar waar zuiginstallatie en hoogwerker niet kunnen worden ingezet of waar de plaag beperkt is, komen we de eikenprocessierupsen klimmend verwijderen.

Op onderstaande foto ziet u Brondel Boomverzorging aan het werk in een boom die onbereikbaar is voor de hoogwerker. De toegang is te smal en eikenprocessierupsen klimmend verwijderen was bij deze klant de enige optie. Lees hieronder meer over het manueel verwijderen van eikenprocessierupsen of contacteer ons voor een afspraak.

Manueel verwijderen van eikenprocessierupsen door een ervaren klimmer van Brondel Boomverzorging.

Geen hoogwerker = eikenprocessierupsen klimmend verwijderen

Geen nood, ook op moeilijk bereikbare plaatsen kunnen wij eikenprocessierupsen bestrijden. We beschikken over een hoogwerker die bijna overal kan worden ingezet. Waar de hoogwerker toch niet kan worden gebruikt, bv. omdat er niet genoeg plaats is (minimum doorrijbreedte 85 cm, doorrijhoogte 195 cm, afstempeling 230 x 480 cm) komen we de eikenprocessierupsen klimmend verwijderen. Soms is de aantasting beperkt en is het ook sneller of efficiënter om te klimmen. Brondel Boomverzorging is als certified European Tree Worker perfect geplaatst om rupsen en nesten veilig al klimmend te verwijderen. Wij klimmen als boomverzorgers het hele jaar door, moeilijke situaties schrikken ons niet af.

Zoals te zien op onderstaande foto (Brondel Boomverzorging aan de slag met de Teupen LEO spinhoogwerker) neemt een hoogwerker wel wat plaats in beslag. Is er niet genoeg plaats, dan is het manueel verwijderen van eikenprocessierupsen door te klimmen de oplossing.

Manueel verwijderen van eikenprocessierupsen, waar de hoogwerker niet kan ingezet worden.

Wanneer manueel verwijderen van eikenprocessierupsen?

Net zoals bij het opzuigen is het manueel verwijderen van rupsen en spinselnesten effectief vanaf de vierde fase: als de rupsen zich gegroepeerd in de boom bevinden. Deze fase komt ten vroegste half mei voor. Oude nesten kunnen ook met deze methode het hele jaar door opgeruimd worden. Eikenprocessierupsennesten kunnen, door de aanwezigheid van heel veel brandharen, tijdens en na het seizoen voor problemen zorgen want de haren blijven hun schadelijke werking wel vijf tot acht jaar behouden. Het is raadzaam om spinselnesten in uw directe omgeving te laten verwijderen als u ze opmerkt, ongeacht het seizoen.

Ongeveer midden mei kan het manueel verwijderen van eikenprocessierupsen starten.

Risico

Voor de omgeving is er zo goed als geen gevaar bij het manueel verwijderen van eikenprocessierupsen. Bij de bestrijding nemen wij de nodige maatregelen om het verspreiden van brandharen door de wind zoveel mogelijk te beperken. Voor de veiligheid vragen wij om deuren en ramen te sluiten en niet onder de bomen te wandelen tijdens de operatie. Normaalgezien hebben wij als boomverzorger geen probleem met toeschouwers, het werk waarbij we ons klimmend voortbewegen in de boom is voor veel mensen spectaculair en daar hebben we begrip voor. Wanneer we de eikenprocessierupsen klimmend verwijderen houden we voorbijgangers bewust op afstand, omdat zelfs het kleinste risico op contact met de brandharen er één teveel is. Eikenprocessierupsen klimmend verwijderen is veilig als uitgevoerd door een professionele bestrijder.

Procedures voor veilig werken

Voor de bestrijder zelf is er wel enig risico verbonden aan het manueel verwijderen van eikenprocessierupsen en spinselnesten. Enerzijds is het klimmen en manueel verwijderen de meest arbeidsintensieve bestrijding. Klimmen in combinatie met een volledig beschermend pak, ademhalingsbescherming en doorgaans warme weersomstandigheden is uitputtend. Anderzijds komt de bestrijder in contact met de rupsen en de brandharen. Persoonlijke beschermingsmiddelen hebben ook hun beperkingen, al klimmend scheurt er weleens een pak of een handschoen. Brondel Boomverzorging houdt zich aan strikte procedures voor veilig werken, zodat iedere opdracht tot een goed einde wordt gebracht.

Manueel verwijderen van eikenprocessierupsen is veilig en bijna overal mogelijk.

De bestrijding van eikenprocessierupsen zou enkel uitgevoerd mogen worden door professionals. Op de website van de provincie Antwerpen staan alle bestrijdingstechnieken samengevat. Brondel Boomverzorging leeft als gecertificeerd aannemer alle voorschriften na, onder andere met betrekking tot het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, het veilig werken op hoogte, het gebruik van gekeurde materialen, het toepassen van de juiste technieken, etc. Na de bestrijding wordt het gevaarlijk dierlijk afval afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf.

Onze planning tijdens het hoogseizoen

Vanaf de maand mei, wanneer de eikenprocessierupsen worden opgemerkt door het grote publiek, starten de aanvragen voor bestrijding. Door de overlast kunnen mensen het huis niet meer uit, de tuin is een no-gozone geworden, de speelplaats moet tijdelijk afgesloten worden en ga zo maar door. De lijst met aannemers die de eikenprocessierups bestrijden is beperkt, niet alle bestrijders kunnen klimmen en lang niet alle boomverzorgers zijn bereid om de eikenprocessierups te bestrijden. Tegen begin juni staat de telefoon roodgloeiend. Verleden jaar werden wij geïnterviewd door ATV in verband met de plaag en het grote aantal oproepen, hierbij de link naar het kort interview.

Klanten zijn opgelucht als ze vernemen dat Brondel Boomverzorging gespecialiseerd is in de bestrijding van de eikenprocessierups en dat wij een oplossing kunnen aanbieden voor iedere situatie. Wij stemmen onze werkplanning af op dringende opdrachten, als het te druk is worden niet prioritaire opdrachten (bv. snoeiwerken) voor of na het processierupsenseizoen ingepland. Brondel Boomverzorging heeft tijdens het hoogseizoen te allen tijde een team dat paraat staat voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Er wordt doorlopend gewerkt, zowel op bureau voor de verwerking van de aanvragen, als op het terrein voor de bestrijding. 

Als niet onmiddellijk dan krijgt u binnen de 24 uur en ten laatste de eerstvolgende werkdag een antwoord op uw aanvraag (via ons contactformulier). Nadat u ons opdracht heeft gegeven is de wachttijd voor de bestrijding meestal slechts enkele dagen. Bij extreme drukte kan het wat langer duren, wachttijden van een week of twee weken zijn dan niet abnormaal. Bij Brondel Boomverzorging informeren wij u op voorhand over de wachttijd en een bevestigde opdracht staat altijd vast.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x