Opzuigen van eikenprocessierupsen

Wanneer de eikenprocessierupsen hun brandharen hebben ontwikkeld en de rupsen zich groeperen (in de loop van de maand mei) start de curatieve bestrijding. Daar waar eikenprocessierupsen de overhand hebben moet ingegrepen worden. Brondel Boomverzorging kiest steeds voor de meest ecologische, mensvriendelijke en efficiënte aanpak. Het opzuigen van eikenprocessierupsen en spinselnesten is veilig voor mens en milieu en het is bovendien een uiterst efficiënte bestrijdingsmethode. Oude spinselnesten kunnen het hele jaar door verwijderd worden met deze methode. Lees hieronder meer over het opzuigen van eikenprocessierupsen of contacteer ons voor een afspraak.

Boom in afwachting van curatieve bestrijding, het opzuigen van eikenprocessierupsen.

Waarom opzuigen van eikenprocessierupsen?

Eikenprocessierupsen opzuigen is meestal de meest geschikte methode. Brondel Boomverzorging gebruikt een zuiginstallatie ontworpen voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Rupsen en nesten worden op een veilige en efficiënte manier van op de grond of vanuit een hoogwerker opgezogen. Door de krachtige luchtstroom van de zuiginstallatie worden niet alleen de eikenprocessierupsen en nesten opgezogen, maar ook de spinselresten en vrijgezette brandharen worden verwijderd.

Via het Kennisplatform Processierups leest u waarom Brondel Boomverzorging eikenprocessierupsen en spinselnesten opzuigt in plaats van ze weg te branden.

Hieronder een foto van bestrijding met de rupsenzuiger en spinhoogwerker. Wanneer de overlast groot is of wanneer meerdere bomen zijn aangetast en als er plaats is voor een hoogwerker, dan is het opzuigen van eikenprocessierupsen de uitgewezen methode.

Opzuigen van eikenprocessierupsen

Eikenprocessierupsen opzuigen beter dan wegbranden  

Men vraagt ons weleens waarom we de eikenprocessierupsen en spinselnesten niet wegbranden. Het branden is een achterhaalde techniek en het is bovendien gevaarlijk. Achterhaald omdat bij het branden nooit alle rupsen verbrand worden en de meeste brandharen worden niet geneutraliseerd. Door de warme lucht verplaatsing teweeggebracht door de vlam worden de brandharen in het rond geblazen en verder verspreid door de wind. In het beste geval worden de nesten en rupsen verbrand, maar de brandharen blijven ook na de bestrijding voor overlast zorgen. Bij het weg- of opzuigen van eikenprocessierupsen en spinselnesten worden de vrijgezette brandharen mee opgezogen.

Gezondheid van de boom

Door het branden worden schors, bast en cambium (het levende delingsweefsel onder de bast) beschadigd. Door de ‘jas’ van de boom te beschadigen wordt plaatselijk de bescherming tegen externe factoren weggenomen. De boom moet reageren, zonder bescherming is hij vatbaar voor aantastingen. De afgrendeling en het vormen van een barrièrezone (op celniveau) is een actief proces en vergt veel energie van de boom. Hoe snel dit gebeurt is afhankelijk van het tijdstip van de verwonding en de conditie van de boom. Het is duidelijk dat een bestrijdingsmethode zonder nevenschade de voorkeur heeft. Opzuigen van eikenprocessierupsen en nesten gebeurt zonder beschadiging aan de boom.

Indien u meer wilt weten over natuur-, groen- en bosbeheer, neem dan ook eens een kijkje op Ecopedia, de kennisdelingswebsite van Inverde, Natuur en Bos (ANB) en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). 

Safety first

Nesten wegbranden is bovendien gevaarlijk, er is een reëel risico op bermbranden en ongelukken met ernstige brandwonden als gevolg. Bij het wegbranden komen er soms smeulende stukken op de grond terecht. Bij droogte is een brand nooit ver weg en het hoogseizoen van de eikenprocessierups valt juist samen met de droogste periode van het jaar. Eikenprocessierupsen opzuigen of wegzuigen daarentegen, indien uitgevoerd door een erkend bestrijder met de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen en een zuiger specifiek ontworpen voor de bestrijding van de eikenprocessierups, is volkomen veilig.

Hieronder een foto van bestrijding (opzuigen van eikenprocessierupsen) in een boom naast de speelplaats van een school in Antwerpen. Brondel Boomverzorging geeft steeds prioriteit aan noodsituaties zoals deze.

Opzuigen van eikenprocessierupsen naast een speeltuin in Antwerpen.

Stofzuiger ongeschikt

Met een stofzuiger voor huishoudelijk gebruik of een gewone stofzuiger worden de microscopisch kleine brandharen het huis ingeblazen. De filtering van het werktuig is onvoldoende. De opgezogen brandharen blijven niet of amper vastzitten in de opvangzak, de brandharen komen er samen met de lucht terug uit. Dat wat toch blijft zitten in de stofzuiger komt vrij bij het vervangen van de stofzuigerzak. Verder zijn stofzuigers voor huishoudelijk gebruik niet krachtig genoeg en ze hebben een te kleine zuigmond. Bij de beweging van de zuigmond langs de stam en takken worden de brandharen verspreid i.p.v. opgezogen.

Onze zuiginstallatie bestaat uit een industriële gecertificeerde veiligheidszuiger uitgerust met een antistatisch systeem. Dankzij de veiligheidsfilters, de veiligheidsfilterzakken en de opvangbak ontsnappen er geen brandharen uit de installatie wanneer we de eikenprocessierupsen opzuigen én wanneer we de opvangbak verwijderen. Het systeem is zo ontworpen dat de rupsen en nesten op een contactloze manier verwijderd kunnen worden. Na de bestrijding wordt het gevaarlijk dierlijk afval afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf.

De bestrijding van eikenprocessierupsen en dus ook eikenprocessierupsen opzuigen zou enkel uitgevoerd mogen worden door professionals. Brondel Boomverzorging leeft als gecertificeerd aannemer alle voorschriften na, onder andere met betrekking tot het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, het veilig werken op hoogte, het gebruik van gekeurde materialen, het toepassen van de juiste technieken, etc.

Op plaatsen waar hoogwerker en rupsenzuiger niet ingezet kunnen worden verwijdert Brondel Boomverzorging de spinselnesten en eikenprocessierupsen manueel door te klimmen.

Opzuigen van eikenprocessierupsen is niet overal mogelijk, maar al klimmend kunnen we zo goed als overal bestrijden.

Moeilijk bereikbare plaatsen

Geen nood, ook op moeilijk bereikbare plaatsen kunnen wij eikenprocessierupsen bestrijden. We beschikken over een hoogwerker die bijna overal kan worden ingezet. Waar de hoogwerker toch niet kan worden gebruikt, bv. omdat er niet genoeg plaats is (minimum doorrijbreedte 85 cm, doorrijhoogte 195 cm, afstempeling 230 x 480 cm) worden de nesten klimmend verwijderd. Soms is de aantasting beperkt en is het ook sneller om te klimmen. Brondel Boomverzorging is als certified European Tree Worker perfect geplaatst om nesten veilig en efficiënt al klimmend te verwijderen. Wij klimmen als boomverzorgers het hele jaar door, moeilijke situaties schrikken ons niet af.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x