Problemen tijdens het leven van de boom

Als er tijdens het leven van een boom veranderingen plaatsvinden op de groeiplaats of in de omgeving zal dit altijd een invloed hebben op de boom. Dit kan positief of negatief zijn en de gevolgen kunnen pas jaren later zichtbaar worden. Daarom zoeken we bij bomen met conditieverlies naar wat er gebeurd of veranderd is in de omgeving. Het kan bv. gaan over een zwembad dat verleden jaar werd aangelegd, bomen die geveld werden bij de buren, grondverzet van jaren geleden, het weghalen van strooisel en bladval, een gaslek, verharding, veranderingen in de grondwaterstand, etc.

Bij problemen met de lucht- of waterhuishouding, het doorwortelbare volume of de bodemvruchtbaarheid is standplaatsverbetering aangewezen. Soms zal een kwijnende boom beter geveld worden en vervangen worden door een andere boom na standplaatsverbetering. Het heeft weinig zin om te investeren in een boom die niet gered kan worden. Het onderzoek en de remediëring van standplaatsproblemen is technisch en situatiegebonden werk, weggelegd voor een gespecialiseerde aannemer; de ETW- of ETT-gecertificeerde boomverzorger.

Doe beroep op een specialist: Brondel Boomverzorging gaat op zoek naar de oorzaak en pakt de kern van het probleem aan.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x