Tomografie

We kunnen akoestische hulpmiddelen zoals de houten hamer (het moet niet altijd gesofistikeerd zijn), maar ook de geluidstomograaf inzetten. De houten hamer is de eenvoudigste techniek waarmee holtes kunnen worden opgespoord. Deze techniek werkt enkel als er al een holte aanwezig is, houtrot is veel moeilijker te detecteren. Zwammen kunnen ons via de MTA-methode verder helpen, maar soms hebben we meer informatie nodig over de houtkwaliteit en de degradatie.

Met de geluidstomograaf worden geluidsgolven van een zender naar een ontvanger gestuurd. De snelheid van het geluid geeft een indicatie van de houtkwaliteit op de plaats van de meting. Een duidelijk verlaagde geluidsnelheid kan wijzen op een (lokaal) defect. De verkregen resultaten worden verwerkt door computersoftware die een beeld van het gemeten deel van de binnenkant van de boom weergeeft. Dankzij de tomografie zien we dat wat met het blote oog onzichtbaar is. Opgelet, het onderzoek valt of staat met de juiste interpretatie van het beeld van de tomograaf en dat vereist de nodige expertise.

Met de elektrische-weerstand-tomograaf kan het resultaat van de geluidstomografie verfijnd worden. Dezelfde meetpunten als met de geluidstomograaf worden gebruikt op de boom. Door meten van de elektrische weerstand worden gegevens gemeten over de vochtigheidsgraad van het hout. De elektrische-weerstand-tomografie geeft meer informatie over het type schade, zoals schimmels of degraderend hout.

De visuele boombeoordeling én het resultaat van de meting of metingen met de tomograaf geven aanwijzingen over de te nemen maatregelen. Het uitgangspunt bij nader onderzoek is het weten óf en hoe een waardevolle boom eventueel kan beheerd worden bv. door het snoeien om de belasting op een zwak punt in de stam, takken of wortels te verminderen.

Tomografie

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x