Boomadvies

Boomadvies

Voor het inplannen van werkzaamheden is het raadzaam om boomadvies in te winnen. Eerst nadenken, dan pas doen. Om u te kunnen adviseren moeten we naar de bomen en hun standplaats kijken. Behoed u voor de zelfverklaarde boomexpert die in een oogopslag ‘weet’ wat er moet gebeuren en vooral wat dat gaat kosten. Om te weten wat er dient te gebeuren moet men het probleem eerst zien en om te zien moet men kijken en daar neemt men de nodige tijd voor. Meten is weten en dat doen we via een VTA, MTA of nader onderzoek. De resultaten van het onderzoek moeten steeds met de nodige voorzichtigheid en deskundigheid geïnterpreteerd worden. Vergewis u ervan dat uw boomadviseur beschikt over een ETW- of ETT-certificaat.

Boomadvies na boomveiligheidscontrole

Het advies volgend op de boomveiligheidscontrole (VTA, MTA of nader onderzoek) zal uitwijzen welke maatregelen genomen moeten worden. Het verslag van Brondel Boomverzorging kan u aanwenden:

  1. voor de kostenraming en planning van werkzaamheden.
  2. om aan te tonen dat u uw boom of bomen hebt laten nakijken, dat u zich dus gedraagt als een goede huisvader (zorgplicht).
  3. bij uw aanvraag van de kapvergunning of omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, indien het boomadvies luidt dat uw boom geveld, gekapt of gerooid moet worden. Steeds meer gemeenten aanvaarden alleen nog een verslag met onderbouwde argumenten van een ETW- of ETT-gecertificeerde boomverzorger.
  4. als u een schadeclaim wilt indienen, bv. omdat uw boom beschadigd werd door een aannemer. Indien de boom niet te redden valt door boomverzorgende maatregelen en als de boom gerooid en vervangen moet worden zal een waardebepaling (of boomtaxatie) bepalend zijn voor de schadevergoeding.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x