Onderhoudssnoei

Snoei in de blijvende kroon moet tot een minimum beperkt blijven en is een uitzondering, geen regel. De meeste takken die in de tijdelijke kroon als ‘probleemtakken’ bestempeld worden, mogen in de blijvende kroon gerust blijven zitten. Ze maken deel uit van de habitus van een boom. Dubbele toppen, takkransen, elleboogtakken enz. vormen vaak geen probleem in de blijvende kroon. De probleemtakken die een bedreiging kunnen vormen voor het voortbestaan van de boom of de omgeving, kunnen best weggehaald worden. Eenmaal de vereiste takvrije stamlengte bereikt is, vermindert het snoeiwerk dus aanzienlijk en moet slechts sporadisch ingegrepen worden.

Onderhoudssnoei gebeurt meestal omwille van de veiligheid en hangt dan nauw samen met de aanwezigheid van mensen en hun activiteiten. Het doel is schade te voorkomen. Breukgevoelige takken worden verwijderd of door snoei veiliger gemaakt: dode, kwijnende, aangetaste of beschadigde takken, plakoksels, enz. Ook een verzwakte stamstructuur (rot, scheuren, holtes, enz.) of wortelschade (door bouwwerken, enz.) kan een reden zijn om in te grijpen in de blijvende kroon. Om de mechanische belasting op stam en takken te verkleinen en de kroon transparanter en luchtiger te maken, kan op verschillende manieren te werk gegaan worden: uitlichten, uitdunnen of innemen. Elk van deze ingrepen heeft slechts een tijdelijk effect en moet regelmatig herhaald worden. Een boom heeft soms onvoldoende bovengrondse groeiruimte door een verkeerde soortkeuze of een veranderde omgeving, bijvoorbeeld nieuwbouw. Een boom kleiner maken behoort niet tot de onderhoudssnoei en een boom kan niet door één snoeibeurt permanent kleiner gemaakt worden. Toch is dat helaas wat sommige aannemers vaak proberen: alle gesteltakken worden afgezaagd of de boom wordt getopt. Een dergelijke ingreep getuigt van een geringe kennis van de boombiologie, want ze leidt zonder uitzondering tot rot en een verhoogd risico op schade. Deze bomen vragen een intensief onderhoud. Door telkens opnieuw te snoeien in de blijvende kroon verandert de onderhoudssnoei weer van een sporadisch naar een systematisch uit te voeren werk. Zowel vanuit het standpunt van de boom (herhaalde snoeiwonden) als de mens (financieel en logistiek) moet dit dan ook zoveel mogelijk vermeden worden. Het afzagen van gesteltakken en het toppen van bomen is zelden te verantwoorden. Vaak is het beter dergelijke bomen te vervangen door een aangepaste soort met een kleinere kroon.


Probleemtakken in de blijvende kroon

Uitlichten, Uitdunnen of Innemen

Snoei van fruitbomen

Onderhoudssnoei

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x