Standplaatsconstructies

Standplaatsconstructies is een verzamelnaam voor alle bouwkundige voorzieningen die gebruikt worden om een zware bovengrondse belasting op te vangen zonder verdichting van het doorwortelbare bodemvolume van de boom.

Bij veel bomen in parken en openbaar groen, maar ook op privaatterrein bevindt een gedeelte van de ondergrondse standplaats zich onder verharding. Verharding op boomwortels zorgt o.a. voor een verminderde water- en luchttoevoer, waardoor de boom op termijn in de problemen kan komen. 

Verharding vraagt een stabiele, dus verdichte ondergrond, iets wat bomen nu net niet nodig hebben. Voor bomen is de bodem het best zo los en luchtig mogelijk voor een optimale doorwortelbaarheid en een goede lucht- en waterhuishouding. Bij een nieuwe aanleg kunnen de tegenstrijdige eisen van verharding en boom door een technische oplossing, een standplaatsconstructie, verzoend worden. Het is raadzaam om tijdens de planningsfase van een nieuwe aanleg hulp in te roepen van een ervaren boomverzorger. Voorkomen is beter dan genezen.

Draagkrachtige boomplantsubstraten zijn enkel geschikt voor een beperkte belasting. Om zwaardere belastingen op te vangen, bv. op een parking, zonder verdichting van het doorwortelbaar bodemvolume, worden ondergrondse standplaats- of groeiplaatsconstructies aangewend.

Bij bestaande verhardingen binnen de wortelzone van bestaande bomen zijn conflicten onvermijdbaar. Ook hier zijn oplossingen mogelijk, maar de bestaande verharding zal eerst verwijderd moeten worden voor de installatie van een ondergrondse groeiplaatsconstructie.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x