Trekproef

Een andere methode om nader te onderzoeken hoe het met de veiligheid van een boom, meer bepaald de kans op schade door windworp, gesteld is is de trekproef. Waar een tomografie de toestand van het hout ter hoogte van het meetpunt in kaart brengt, geeft een trekproef de stabiliteit van de hele boom weer.

De stabiliteit van de boom en de stevigheid van de stam worden gemeten door het aanbrengen van een proefbelasting, vergelijkbaar met een windsnelheid van 12 Beaufort. Met speciale software worden de meetwaarden van overhellen en doorbuigen bij grotere krachten berekend. Voor alle duidelijkheid, deze methode beschadigt de boom niet.

Vanuit deze informatie krijgen we een idee over hoe en hoeveel gesnoeid zou moeten worden met het oog op de veiligheid en het behoud van een waardevolle boom. In sommige gevallen kunnen ook andere maatregelen aangewezen zijn, zoals bv. het verbeteren van de ondergrondse situatie (standplaatsverbetering) waardoor de stabiliteit kan verbeteren.

Het interpreteren van de resultaten van een trekproef, visuele boombeoordeling en andere factoren zoals de omgeving en standplaats van de boom vereisen ook hier de nodige expertise.

Trekproef

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x