Wegbranden van eikenprocessierupsen

Eikenprocessierupsen en spinselnesten wegbranden heeft meerdere negatieve effecten. Vroeger dacht men dat het wegbranden van eikenprocessierupsen dé methode was om te bestrijden. Sommige aannemers bestrijden de eikenprocessierups nog steeds door de rupsen en spinselnesten weg te branden met een propaanbrander. Deze bestrijdingstechniek is echter af te raden en in een toenemend aantal gemeentes zelfs verboden. Lees hieronder waarom we niet (meer) branden en welke moderne en betere bestrijdingsmethoden vandaag toegepast worden door Brondel Boomverzorging of contacteer ons voor een afspraak.

Wegbranden van eikenprocessierupsen = achterhaald

Het wegbranden van eikenprocessierupsen is een achterhaalde techniek en het is bovendien gevaarlijk. Achterhaald omdat bij het branden nooit alle rupsen verbrand worden en de meeste brandharen worden niet geneutraliseerd. Door de warme lucht verplaatsing teweeggebracht door de vlam worden de brandharen in het rond geblazen en verder verspreid door de wind. In het beste geval worden de nesten en rupsen verbrand, maar de brandharen blijven ook na de bestrijding door eikenprocessierupsen en spinselnesten wegbranden voor overlast zorgen. Bij het opzuigen van eikenprocessierupsen en spinselnesten stelt dit probleem zich niet, de vrijgezette brandharen worden mee opgezogen. Ook het handmatig verwijderen heeft de voorkeur op wegbranden van eikenprocessierupsen.

Gevaarlijk

Eikenprocessierupsen en spinselnesten wegbranden, dat is een reëel risico op bermbranden en ongelukken met ernstige brandwonden als gevolg. Bij het wegbranden komen er soms smeulende stukken op de grond terecht. Bij droogte is een brand nooit ver weg en het hoogseizoen van de eikenprocessierups valt juist samen met de droogste periode van het jaar. Opzuigen of handmatig verwijderen daarentegen, indien uitgevoerd door een professionele bestrijder met de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen en een zuiger ontworpen voor de bestrijding van de eikenprocessierups en de juiste techniek, is veilig.

Bent u nog niet overtuigd? Lees hier het advies van het Kennisplatform Processierups en de meest actuele bestrijdingstechnieken op de website van de provincie Antwerpen.

Schadelijk voor de boom

Door het wegbranden van eikenprocessierupsen wordt de schors, de bast en het cambium (het levende delingsweefsel onder de bast) beschadigd. Door de buitenkant van de boom te beschadigen wordt plaatselijk de bescherming tegen externe factoren zoals bv. houtrotschimmels, bacteriën en insecten weggenomen. De boom moet reageren, zonder bescherming is hij vatbaar voor aantastingen. De afgrendeling en het vormen van een barrièrezone (op celniveau) is een actief proces en vergt veel energie van de boom. Hoe snel dit gebeurt is afhankelijk van het tijdstip van de verwonding en de conditie van de boom. Een boom die niet in goede gezondheid verkeert zal alleen maar verder aftakelen door de gevolgen van het wegbranden van eikenprocessierupsen. Het moge duidelijk zijn dat wij als boomverzorgers kiezen voor een methode die niet schadelijk is voor de boom.

Lees meer over wondreacties van bomen via het kennisdelingsplatform van Wageningen University & Research

Alternatieven

Brondel Boomverzorging kiest voor de meest ecologische, mensvriendelijke en efficiënte aanpak. Eikenprocessierupsen en spinselnesten wegbranden hoort dus niet thuis in onze filosofie. Er zijn betere alternatieven: het opzuigen van eikenprocessierupsen en spinselnesten is veilig voor mens en milieu en het is een uiterst efficiënte bestrijdingsmethode. Brondel Boomverzorging gebruikt een zuiginstallatie specifiek ontworpen voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Rupsen en nesten worden op een veilige en efficiënte manier van op de grond of vanuit een hoogwerker opgezogen. Door de krachtige luchtstroom van de zuiginstallatie worden niet alleen de eikenprocessierupsen en -nesten opgezogen, maar ook de spinselresten en vrijgezette brandharen worden verwijderd. Lees meer over deze bestrijdingsmethode op de pagina over het opzuigen van eikenprocessierupsen.

Hieronder ziet u ons aan de slag met de rupsenzuiger, een moderne en efficiënte bestrijdingstechniek zonder schadelijke neveneffecten voor mens en milieu. Eikenprocessierupsen en spinselnesten wegbranden is verleden tijd.

Opzuigen is een betere bestrijdingstechniek dan het wegbranden van eikenprocessierupsen

Als de rupsenzuiger en hoogwerker niet ingezet kunnen worden, bv. waar er niet genoeg plaats is, of als het sneller is zonder het transport en de installatie van de hoogwerker kan Brondel Boomverzorging rupsen en nesten klimmend verwijderen.

Op onderstaande foto ziet u ons aan de slag in een boom die niet bereikbaar is met de hoogwerker.

Manueel verwijderen van rupsen en spinselnesten door een professionele bestrijder is veiliger dan het wegbranden van eikenprocessierupsen.

Het manueel verwijderen, zonder negatieve effecten voor mens, boom en milieu is dé bestrijdingsmethode voor individuele of moeilijk bereikbare bomen. Brondel Boomverzorging is als certified European Tree Worker perfect geplaatst om rupsen en spinselnesten veilig en efficiënt op te zuigen én al klimmend te verwijderen. Lees meer over deze bestrijdingsmethode op de pagina over het manueel bestrijden van de eikenprocessierups.

Nog beter is de bestrijding overlaten aan de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Klanten die bereid zijn om berm, tuin of park ecologisch in te richten adviseren en begeleiden we om natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te lokken. Samen gaan we op zoek naar de juiste planten, struiken en bomen voor de inrichting of herinrichting van uw perceel. Het ophangen van nestkasten, reeds gekend bij een groter publiek, is slechts een klein onderdeel van het actieplan. Uiteindelijk is het de bedoeling om een situatie te creëren waarbij onze tussenkomst (bestrijding door opzuigen, manueel verwijderen of bladbespuiting) niet meer of alleen nog sporadisch nodig is.

Brondel Boomverzorging adviseert u en kiest voor de meest doeltreffende aanpak. 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x