Kostprijs bestrijding eikenprocessierups

Brondel Boomverzorging is gespecialiseerd in de bestrijding van de eikenprocessierups van A tot Z. We bestrijden de eikenprocessierups preventief door bladbespuiting met biociden en curatief door eikenprocessierupsen en spinselnesten op te zuigen. We gebruiken een hoogwerker en een rupsenzuiger. Waar de hoogwerker niet kan worden ingezet of waar de plaag beperkt is, worden de spinselnesten klimmend verwijderd. Voor iedere situatie hebben wij een gepaste oplossing. Klanten die bereid zijn om berm, tuin of park ecologisch in te richten adviseren en begeleiden we om natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan te trekken. Ecologisch beheer is de ultieme vorm van preventie. Maar wat is nu de kostprijs voor de bestrijding van eikenprocessierupsen? Lees hieronder meer over hoe we de kostprijs berekenen of contacteer ons.

Kostprijs bestrijding eikenprocessierups hangt af van de omvang van de plaag, de bereikbaarheid en de nodige middelen bij de bestrijding.

Kostprijs bestrijding eikenprocessierups

Door de gevraagde gegevens in te vullen op ons contactformulier kunnen wij ons een beter beeld vormen van de nodige materialen en ons tijdsgebruik om op een vlotte manier de eikenprocessierupsen bij u te bestrijden. Kostprijs bestrijding eikenprocessierups zal afhangen van de plaatselijke situatie (o.a. de bereikbaarheid, het aantal nesten) en de nodige middelen (hoogwerker, zuiginstallatie, klimmers, product, etc.). Geef zo nauwkeurig mogelijk alle informatie door, zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Kostprijs bestrijding eikenprocessierups hangt onder andere af van het aantal bestrijders en de kost van de persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk voor de veilige uitvoering van de werkzaamheden. De nodige beschermende pakken en adembescherming, zoals op de foto hieronder te zien, zijn helaas niet goedkoper geworden sinds de coronapandemie.

Kostprijs bestrijding eikenprocessierupsen hangt af van een aantal factoren zoals het aantal nesten en de bereikbaarheid ervan.

Brondel Boomverzorging bezorgt u binnen 24 uur (alleen op werkdagen) gratis de geraamde kostprijs bestrijding eikenprocessierups, op basis van uw informatie via ons contactformulier. Opgelet: niet volledig ingevulde aanvragen kunnen niet behandeld worden en tijdens het weekend en feestdagen zijn wij gesloten. Als u ons contacteert tijdens de sluitingsuren dan nemen wij de volgende werkdag contact met u op.

De berekening van de geraamde kostprijs voor de bestrijding van eikenprocessierupsen is gebaseerd op de informatie die wordt aangereikt door de klant. Als de situatie ter plaatse niet overeenstemt met de aangereikte informatie dan betekent dit meestal dat er méér werk is en dat de bestrijding langer zal duren of dat we moeten terugkomen met de aangepaste materialen. U wilt natuurlijk een kostenraming die overeenstemt met het bedrag dat u na de bestrijding zal moeten betalen. Ook wij weten graag hoe lang de bestrijding zal innemen, zodat we onze planning en de organisatie van het werk daaraan kunnen aanpassen. Het is dus in ieders belang om de bestrijder goed te informeren. Bekijk op onze pagina 'Eikenprocessierupsen opsporen' hoe u uw bomen juist inspecteert en geef uw vaststellingen aan ons door.

Waarheidsgetrouwe informatie en juiste kostenraming

Eikenprocessierupsen en spinselnesten zijn goed te herkennen, de nesten bestaan uit een dicht spinsel van brandharen, vervellingshuiden en uitwerpselen. Gebruik een verrekijker voor het opsporen van de eikenprocessierups. Op de pagina Opsporen van de eikenprocessierups geven we u de nodige tips en leest u alles over het opsporen van de eikenprocessierups en eikenprocessierupsen herkennen. Als u zelf de nesten hebt gedetecteerd en u reikt ons de nodige informatie aan via ons contactformulier, dan wint u kostbare tijd. We kunnen de kostprijs voor de bestrijding van eikenprocessierupsen dan inschatten en na uw akkoord onmiddellijk een bestrijding inplannen met middelen aangepast aan uw situatie.

Hieronder ziet u ons aan de slag tijdens de bestrijding bij een klant in 's Gravenwezel. De kostprijs voor de bestrijding van eikenprocessierupsen is ook afhankelijk van de nodige middelen, zoals bv. de hoogwerker en rupsenzuiger. Soms (maar niet altijd) is het goedkoper om te klimmen, bv. als de plaag niet zo uitgebreid is.

Kostprijs bestrijding eikenprocessierups hangt onder andere af van de nodige middelen die nodig zijn bij de bestrijding.

Ook de afvoer van de gecontamineerde beschermende pakken en het gevaarlijk dierlijk afval naar een erkende afvalverwerker en het reinigen van de materialen wordt mee opgenomen in de kostenraming. Het is gevaarlijk en daarom streng verboden om afval van de bestrijding mee te geven met de gewone afvalophaling.

Onze planning tijdens het hoogseizoen

Vanaf de maand mei worden de eikenprocessierupsen opgemerkt door het grote publiek. In de loop van de maand mei start dan ook de grote toestroom van aanvragen voor bestrijding. Door de overlast kunnen mensen het huis niet meer uit, de tuin is een no-gozone geworden, de speelplaats moet tijdelijk afgesloten worden en ga zo maar door. De lijst met aannemers die de eikenprocessierups bestrijden is beperkt, niet alle bestrijders kunnen klimmen en lang niet alle boomverzorgers zijn bereid om de eikenprocessierups te bestrijden. Brondel Boomverzorging heeft voor iedere situatie een oplossing. Het zal u niet verbazen dat de telefoon tegen begin juni roodgloeiend staat. Verleden jaar werden wij geïnterviewd door ATV in verband met de plaag en het grote aantal oproepen, hierbij de link naar het kort interview.

Voor iedere situatie een oplossing; soms kan de hoogwerker niet ingezet worden of hangen de nesten op een plaats waar de hoogwerker niet bij kan. Met de ervaren klimmers van Brondel Boomverzorging hangt geen enkel nest buiten bereik.

Klanten zijn opgelucht als ze vernemen dat Brondel Boomverzorging gespecialiseerd is in de bestrijding van de eikenprocessierups en dat wij een oplossing kunnen aanbieden voor iedere situatie, ook wanneer een hoogwerker bv. niet binnen kan in de tuin of wanneer een deel van de boom onbereikbaar is met een hoogwerker of ladder. Wij stemmen onze werkplanning af op dringende opdrachten, als het te druk is worden niet prioritaire opdrachten (bv. snoeiwerken) voor of na het processierupsenseizoen ingepland. Brondel Boomverzorging heeft tijdens het hoogseizoen te allen tijde een team dat paraat staat voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Er wordt doorlopend gewerkt, zowel op bureau voor de verwerking van de aanvragen, als op het terrein voor de bestrijding.

First-come, first-served

Wacht niet tot u gezondheidsklachten krijgt alvorens een bestrijder te contacteren. Wij plannen het werk in op een first-come, first-served basis. Wanneer het jeukt is de bestrijding van de eikenprocessierups voor iedereen dringend en tijdens het hoogseizoen is de vraag groter dan het aanbod. 

Nadat u ons opdracht hebt gegeven is de wachttijd voor de bestrijding meestal slechts enkele dagen. Bij extreme drukte kan het wat langer duren, wachttijden van een week of twee weken zijn in dat geval niet abnormaal. Bij Brondel Boomverzorging informeren wij u op voorhand over de wachttijd en een bevestigde opdracht staat altijd vast, daar kan u op rekenen

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x