Waarom bomen snoeien?

Snoeien is zelden noodzakelijk voor de boom zelf. Het wordt meestal gedaan ten behoeve van de mens. Op privéterrein of in de buurt van gebouwen worden bomen gesnoeid omwille van de beperkte ruimte of in functie van de veiligheid. Langs de openbare weg worden bomen gesnoeid in functie van verkeer en veiligheid: straatbomen worden van jongs af aan begeleid en opgekroond om de doorgang van auto’s en fietsers mogelijk te maken. Vormbomen zoals leibomen worden gesnoeid of geschoren om een bepaalde kunstmatige vorm te verkrijgen. Fruitbomen worden gesnoeid om een zo groot mogelijke opbrengst te krijgen. Houtproductie is soms in landelijke gebieden nog een reden om bomen te knotten, maar tegenwoordig zijn vooral de cultuurhistorische en ecologische functies van knotbomen belangrijk.Bomen snoeien door brondel boomverzorging

In een enkel geval is het snoeien van belang voor de boom zelf. Bijvoorbeeld om een afgebroken tak te verwijderen, om fouten in de kroon te corrigeren, bij stormschade of ziekte. Snoeien is voor een boom altijd een belasting: elke snoeiwonde is een verwonding, een opening in zijn beschermende bast die hij moet proberen af te grendelen tegen belagers. De boom moet energie investeren in het afgrendelen van de snoeiwonde terwijl de energiereserves verminderen doordat een deel van die reserves opgeslagen liggen in het hout dat weggezaagd wordt. Een zieke boom wordt niet gezonder door hem flink te snoeien, integendeel. Flink snoeien, dat zijn te grote snoeiwonden (takken breder dan een gemiddelde pols afzagen) en meer dan 20% bladvolume verwijderen.

Nog slechter is de boom inkorten of het volume van de kroon sterk verkleinen. Tenzij deze vraag voortvloeit uit vaststellingen die wijzen op een verminderde stabiliteit of verzwakte stam of kadert in een knotbeheer, gaat het meestal over bomen waarvan het eindbeeld (de volgroeide boom) niet overeenstemt met de verwachtingen of de wensen van de klant of van de buren. We horen dan weleens ‘de boom is te groot geworden’ of ‘de boom geeft teveel schaduw’ of ‘de boom verliest teveel blad’. Men vraagt dan soms om bomen te toppen, of alle gesteltakken in te korten of af te zagen. Dit zijn echter omstreden maatregelen die bomen verminken, verzwakken en daarom niet behoren tot het repertorium van een vakkundige boomverzorger.

We kunnen het niet genoeg benadrukken; fouten verhogen de onderhoudskost van een boom aanzienlijk en kunnen zelfs leiden tot gevaarlijke stormgevoelige bomen die voortijdig gekapt moeten worden. Doe uzelf en uw bomen dus een plezier, neem contact op met Brondel Boomverzorging en laat uw bomen snoeien door een ETW-gecertificeerde boomverzorger.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x