Boomadvies Emblem

Boomadvies nodig in Emblem? 

Als vakbekwame boomverzorger adviseren we u graag over boomveiligheidscontrole, Visual Tree Assesment oftewel VTA, waardebepaling en boombescherming.

Ontvang een gratis offerte

Brondel Boomverzorging staat je bij met vakkundig boomadvies

Het is raadzaam om boomadvies in te winnen bij een vakbekwame boomverzorger of European Tree Worker. Om u te adviseren komen wij uw bomen onderzoeken. Met het advies van Brondel Boomverzorging hebt u een antwoord op al uw vragen en een helder overzicht van de te nemen maatregelen.

Boomadvies | Boomveiligheidscontrole

Boomadvies nodig in Emblem? Brondel Boomverzorging is in het bezit van het ETW-certificaat. Dit betekent dat wij in staat zijn om op een vakkundige wijze een boom(veiligheids)controle uit te voeren. De gecertificeerde boomverzorger verstaat zijn vak, herkent de zogenaamde lichaamstaal van bomen en is op de hoogte van de wet- en regelgeving. Het ETW-certificaat is extern gelegitimeerd en erkend door de verzekeringsbranche en beroepsorganisaties.

Boomveiligheidscontrole | Wie is er aansprakelijk bij schade door bomen?

Als een boom door stam- of takbreuk of door om te vallen schade berokkent aan derden kan de eigenaar van de boom hiervoor aansprakelijk worden gesteld, bv. bij schade door wanbeheer. Omgekeerd kan u als eigenaar in sommige gevallen een derde partij aansprakelijk stellen, bv. indien uw boom zelf beschadigd werd.

Heel beknopt gelden volgende regels

Om aansprakelijk gesteld te worden voor een boom die schade aanricht, moet de schade het gevolg zijn van een fout of van een gebrek aan de boom. Bovendien moet tussen schade en fout of tussen schade en gebrek een oorzakelijk verband bestaan.

 Klik hier voor een lijst van gebreken die een verhoogd risico kunnen betekenen

Brondel Boomverzorging staat je graag bij met raad en daad.
Meer lezen? Klik zeker eens op onderstaande links!

Het komt er voor u als eigenaar of beheerder op aan periodiek boomveiligheidscontroles uit te laten voeren door een gecertificeerde boomverzorger (European Tree Worker of European Tree Technician). Als een controle uitwijst dat maatregelen nodig zijn, dan is het aan u om actie te ondernemen.

Boomadvies nodig bij schade aan uw bomen in Emblem?

Ontvang een gratis offerteBel 0479 85 88 67

Hierboven een voorbeeld van stormschade op de parking van een brasserie in Brussel. De schade en opruim werd volledig gedekt door de verzekering van de zaak. De zaakvoerder kon aantonen dat hij de boom regelmatig liet nakijken, er stond een snoeibeurt op de planning.

Boomveiligheidscontrole | Wat met bomen op de perceelsgrens?

Wat zegt de wetgever?

In de regel (Veldwetboek Art. 35) moeten hoogstammige bomen op minstens 2 meter van de perceelsgrens aangeplant worden. De afstand van de scheidingslijn tot aan de boom wordt gemeten vanaf het centrum van de stam tot aan de grenslijn. Er kunnen echter afwijkende plaatselijke gebruiken zijn, men kan dit navragen op de griffie van het Vredegerecht. Als er plaatselijke gebruiken zijn, dient u ook de verkavelingsvoorschriften na te kijken. Indien die er niet zijn, mogen hoogstammige bomen op twee meter en andere bomen en levende hagen op een halve meter van de scheidingslijn geplant worden.

Artikel 36 van het Veldwetboek: “De nabuur kan de rooiing eisen (opgelet, dit is niet automatisch een recht) van bomen, hagen, heesters en struiken die op een kortere afstand geplant zijn dan de wet bepaalt.”

Artikel 37 van het Veldwetboek: “Degene over wiens eigendom takken van bomen van een nabuur hangen, kan de nabuur noodzaken die takken af te snijden. Degene op wiens erf wortels doorschieten mag ze aldaar zelf weghakken. Het recht om wortels weg te hakken of takken te doen afsnijden verjaart niet.”

Boomadvies nodig in Emblem? Blijf niet met je vragen zitten:

Contacteer Brondel Boomverzorging voor deskundig boomadvies

Lees meer over bomen op de perceelsgrens

Boomveiligheidscontrole | Inspectie van bomen

Afhankelijk van de situatie kiezen we voor een gepaste, wetenschappelijk onderbouwde, methode om de gezondheid én de veiligheid van uw bomen te controleren. 

Visual Tree Assessment (VTA)

Bij de kwaliteitsbeoordeling van bomen worden twee elementen onderscheiden: de conditie van de boom en de structuur van de kroon, stam en wortels. De conditie is slechts een momentopname en zegt niet hoe de boom zich in de toekomst zal ontwikkelen.

Om problemen te herkennen is het essentieel te weten hoe een boom zonder gebreken eruitziet. Daarnaast is ervaring en deskundigheid vereist om verzwakkingssymptomen te herkennen en al dan niet te besluiten tot gespecialiseerd onderzoek, het nemen van remediërende maatregelen, of de boom te verwijderen. Wanneer dezelfde controleur dezelfde bomen gedurende een langere periode kan controleren, zijn de gegevens betrouwbaarder omdat ook de referentie hetzelfde blijft.

Mycological Tree Assessment (MTA)

Een boombeoordelingsmethode aan de hand van zwammen. De toepassing van de MTA-methodiek geeft onder meer inzicht in:

  • de conditie van de boom en de toestand van zijn boomsoorteigen ecosysteem
  • de fase in de levenscyclus van de boom
  • de relatie die de boom met zijn buurbomen onderhoudt
  • de levensverwachting van de boom en zijn prognose op korte en lange termijn
  • de mate van aantasting van de boom
  • de te verwachten stabiliteit en gevaarzetting van de boom

Bel 0479 85 88 67

Lees meer over MTA

Aanvullend onderzoek

De VTA-methode is snel en budgetvriendelijk maar heeft net daardoor ook zijn beperkingen. Voor de meeste bomen is een visuele boombeoordeling genoeg, maar soms is aanvullend (nader) onderzoek noodzakelijk.

We doen dit aan de hand van tomografie, de trekproef, wortelonderzoek en/of bodemonderzoek

Boominspectie laten uitvoeren in Emblem?

Boomadvies Emblem

Hoeveel kost een boomveiligheidscontrole?

Voor de meeste bomen is een visuele boombeoordeling al genoeg. Alles hangt af van de hoeveelheid bomen die u wilt laten nakijken, de locatie en de leeftijd van de bomen en of u een schriftelijk rapport wenst.

Een boomveiligheidscontrole (VTA) van één of meerdere bomen kan al voor € 300 excl. btw indien transport, plaatsbezoek, controle, rapportage en advies niet meer dan een halve dag in beslag nemen. Nadien worden gepresteerde uren in regie aangerekend aan € 75 excl. btw.

Voonader onderzoek en het gebruik van gespecialiseerde apparatuur, prijzen op aanvraag.

Boomadvies | Waardebepaling van bomen

Succesvol bomen plannen, planten en behouden is een kunst. Een boom planten is een langetermijninvestering. Om die investering te laten renderen moeten maatregelen genomen worden om uw bomen te beschermen. U kan bv. een boombeschermingsplan op laten stellen en werfbegeleiding voorzien om schade te voorkomen bij werken in de buurt van bomen. Maar soms loopt het anders…

Ontdek hoe Brondel Boomverzorging u kan helpen in geval van schade aan uw bomen, onteigening, etc. Hoe verloopt een boomtaxatie, waarom gebruiken we de uniforme methode voor de waardebepaling van bomen, wanneer en hoe wordt een schadevergoeding berekend?

Wij zijn European Tree Worker gecertificeerd en hanteren de uniforme methode voor de waardebepaling van bomen, algemeen aanvaard door rechtbanken en verzekeringsmaatschappijen in Vlaanderen.

De boom op de foto hierboven werd beschadigd tijdens werkzaamheden. Bij het ontbreken van een boombeschermingsplan, beschermingsmaatregelen en werfbegeleiding is schade aan bomen op bouwwerven onvermijdelijk. Maar wie draait op voor de kosten? 

Boomadvies | Boombeschermingsplan

Bomen veilig en gezond houden, dat is het doel van Brondel Boomverzorging. Iedereen is zich bewust van de steeds belangrijkere rol die bomen vervullen. Bomen hebben niet alleen een gunstig effect op de leefbaarheid en de vastgoedwaarde. De opwarming van het klimaat en de problematiek van de luchtkwaliteit geven aan bomen een veel grotere betekenis dan voorheen werd toegekend. Maar wat met de bomen op uw projectgrond?

Ontdek hoe wij uw bomenbestand veilig en gezond door de ontwikkeling van uw project loodsen via de bomentoets en het boom- of bomenbeschermingsplan!

Om aannemers bewust te maken van de kwetsbaarheid van bomen en het belang van beschermende maatregelen ontwikkelde de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) een werfposter (hierboven afgebeeld) met een duidelijke visuele weergave van verbods- en gebodsbepalingen.

Brondel Boomverzorging, dat is vakmanschap, klantgerichtheid en een all-in bomenservice

Brondel Boomverzorging staat als Certified European Tree Worker (EAC) voor vakmanschap, klantgerichtheid en een all-in bomenservice. U wenst veilige en gezonde bomen en dit bereiken wij via een boomgerichte aanpak, waarbij we rekening houden met de omgeving waarin de bomen groeien en het eindbeeld dat u beoogt. 

U kunt ons inschakelen voor al uw vragen en gewenste oplossingen ten aanzien van bomen:

Contacteer ons

Brondel Boomverzorging European Tree Worker

Brondel Boomverzorging | Boomadvies Emblem

Brondel Boomverzorging staat als Certified European Tree Worker (EAC) voor vakmanschap, klantgerichtheid en een all-in bomenservice. U wenst veilige en gezonde bomen en dit bereiken wij via een boomgerichte aanpak, waarbij we rekening houden met de omgeving waarin de bomen groeien en het eindbeeld dat u beoogt. U kunt ons inschakelen voor al uw vragen en gewenste oplossingen ten aanzien van bomen.

Brondel bv
BE 0735.399.560
RPR Antwerpen

E. info@brondelboomverzorging.be

T. +32 (0)479 85 88 67

De Nachtegaal 63 
2970 's Gravenwezel

Eikenprocessierups bestrijden - Boomverzorging - Bomen snoeien - Bomen aanplanten - Waardebepaling van bomen - Boombeschermingsplan

Boomadvies Emblem

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x