Bomen snoeien Zandhoven

Je bomen snoeien in Zandhoven?

Snoeiwerk vereist een gedegen bomenkennis, vakmanschap en ervaring. Brondel Boomverzorging staat u als European Tree Worker bij met advies en een veilige uitvoering van al uw boomwerken. Voor het snoeien van uw bomen komen wij ter plaatse in Zandhoven.

Bel: 0479 85 88 67

Bomen snoeien schoten - Brondel Boomverzorging

Waarom bomen snoeien?

Snoeien is zelden noodzakelijk voor de boom zelf. Het wordt meestal gedaan ten behoeve van de mens. Op privéterrein of in de buurt van gebouwen worden bomen gesnoeid omwille van de beperkte ruimte of in functie van de veiligheid. Vormbomen zoals leibomen worden gesnoeid of geschoren om een bepaalde kunstmatige vorm te verkrijgen. Fruitbomen worden gesnoeid om een zo groot mogelijke opbrengst te krijgen.

In een enkel geval is het snoeien van belang voor de boom zelf. Bijvoorbeeld om een afgebroken tak te verwijderen, om fouten in de kroon te corrigeren, bij stormschade of ziekte. Snoeien is voor een boom altijd een belasting: elke snoeiwonde is een verwonding, een opening in zijn beschermende bast die hij moet proberen af te grendelen tegen belagers. Een zieke boom wordt niet gezonder door hem flink te snoeien, integendeel. Flink snoeien, dat zijn te grote snoeiwonden (takken breder dan een gemiddelde pols afzagen) en meer dan 20% bladvolume verwijderen.

Nog slechter is de boom inkorten of het volume van de kroon sterk verkleinen. Tenzij deze vraag voortvloeit uit vaststellingen die wijzen op een verminderde stabiliteit of verzwakte stam of kadert in een knotbeheer, gaat het meestal over bomen waarvan het eindbeeld (de volgroeide boom) niet overeenstemt met de verwachtingen of de wensen van de klant of van de buren.

We kunnen het niet genoeg benadrukken; fouten verhogen de onderhoudskost van een boom aanzienlijk en kunnen zelfs leiden tot gevaarlijke stormgevoelige bomen die voortijdig gekapt moeten worden. Doe uzelf en uw bomen dus een plezier, neem contact op met Brondel Boomverzorging en laat uw bomen snoeien door een ETW-gecertificeerde boomverzorger in Zandhoven.

Bel: 0479 85 88 67

Wanneer bomen snoeien?

Het snoeitijdstip is voornamelijk afhankelijk van het doel van de snoei, als algemene regel geldt dat bomen het best gesnoeid worden in de late lente of de zomer wanneer ze volop in blad staan.
Er zijn uitzonderingen waarbij we snoeien tijdens de winter.

Zomersnoei

Als algemene regel geldt dat bomen het best gesnoeid worden in de late lente of de zomer wanneer ze volop in blad staan. Snoeien gebeurt namelijk het best op het tijdstip dat de boom onmiddellijk kan reageren op de verwonding en dat is dus tijdens het groeiseizoen.

Snoeien tijdens het uitlopen en het vallen van het blad is af te raden. Het afgrendelen en overgroeien van snoeiwonden en het compenseren van het bladverlies vragen zeer veel energie van de boom. In de lente komt de groei van de bladeren, takken en wortels op gang en heeft de boom alle energiereserves nodig voor het opbouwen van nieuw weefsel.

Om de boom niet onnodig te belasten, is het dus beter het snoeien slechts uit te voeren tijdens de zomer, als de boom volledig in blad staat, of eventueel in de winter, als hij in winterrust is.

In Zandhoven uw bomen laten snoeien door een professionele boomchirurg?

Wintersnoei

Knotten gebeurt ‘s winters en fruitbomen vragen een wintersnoei. Nadelen van wintersnoei zijn dat wonden enkel passief afgegrendeld worden en dat de wondovergroeiing pas het volgende groeiseizoen op gang komt.

Aangezien het snoeitijdstip ook invloed heeft op de mate waarin hergroei mag verwacht worden, wordt het snoeitijdstip ook bepaald door het doel van de snoei. Wintersnoei levert meer nieuwe scheuten op uit slapende of adventiefknoppen, zeker als er sterk gesnoeid wordt. Bomen knotten of kandelaren gebeurt dus altijd ’s winters.

Ook fruitbomen hebben een wintersnoei nodig om zoveel mogelijk vruchthout te vormen. Bij sierbomen kan het snoeitijdstip aangepast worden aan het bloeitijdstip.

Vakmanschap, klantgerichtheid en een all-in bomenservice, dat is Brondel Boomverzorging.

Fruitbomen snoeien Zandhoven - Brondel Boomverzorging

Hoe fruitbomen snoeien?

Snoei van fruitbomen is, net als het vakkundig snoeien van andere bomen, specialistenwerk. Snoei van fruitbomen zorgt voor het bekomen van de gewenste boomvorm en brengt licht, lucht en zon in de kruin. Al deze elementen zijn nodig om regelmatig en veel gezonde vruchten te bekomen, om takbreuk en ziektes te voorkomen en de bomen een lang leven te gunnen. Vanzelfsprekend kunnen doorrijhoogte en andere vereisten ook bij de boomgaard een rol spelen. 

Naargelang de levensfase herkennen we bij fruitbomen 5 soorten snoei: plantsnoei, vormsnoei, onderhoudssnoei, verjongingssnoei, restauratiesnoei. Uit deze indeling mag duidelijk zijn dat de keuze voor fruitbomen ook een keuze is voor regelmatig onderhoud.

Doe uzelf en uw bomen dus een plezier, neem contact op met Brondel Boomverzorging! Wij snoeien uw bomen in Zandhoven en omstreken.

Bel: 0479 85 88 67

Benieuwd naar de kostprijs voor het bomen snoeien?

De volgende informatie is nodig om een raming te kunnen maken van de kosten voor het snoeien:

  • Boomsoort?
  • Gewenste resultaat?
  • Datum (seizoen, jaartal) van de laatste snoeibeurt?
  • Snoeivorm (indien van toepassing): geschoren/ leibomen/ knot/ kandelaar/ ooit getopt?
  • Afmetingen (de stamomtrek op 1,3 m en de totale hoogte) van de boom of bomen?
  • Afstand tussen de parking en de boom of bomen?
  • Bereikbaarheid, breedte van de toegang?
  • Afstand tot nabije obstakels zoals struikgewas, gazon, kunstwerken of infrastructuur zoals zwembaden, omheining of muurtjes, poortjes, serres of bijgebouwen, gesloten bebouwing, stadstuintjes, leidingen, sproei installaties, etc.?
  • Zwammen (paddenstoelen) op of onder de boom of bomen?
  • Verwerking van snoeihout: hakselen/ stapelen/ afvoeren?

Een kostenraming wordt gebaseerd op de aangereikte informatie. Foto’s zijn zeker welkom, als ze duidelijk zijn natuurlijk. Alleen foto’s toesturen is niet genoeg, enerzijds omdat ze vaak een vertekend beeld geven, anderzijds omdat we ook graag willen weten wat uw verwachtingen zijn, hoe lang het geleden is sinds de laatste snoeibeurt, hoe het zit met de bereikbaarheid en obstakels, wat we moeten doen met het snoeihout, etc.

Meer weten over het snoeien van bomen?

Brondel Boomverzorging staat je graag bij met raad en daad.
Meer lezen? Klik zeker eens op onderstaande links!

Brondel Boomverzorging European Tree Worker

Brondel Boomverzorging; dat is boomverzorging van A tot Z

Brondel Boomverzorging staat als Certified European Tree Worker (EAC) voor vakmanschap, klantgerichtheid en een all-in bomenservice. U wenst veilige en gezonde bomen en dit bereiken wij via een boomgerichte aanpak, waarbij we rekening houden met de omgeving waarin de bomen groeien en het eindbeeld dat u beoogt. U kunt ons inschakelen voor al uw vragen en gewenste oplossingen ten aanzien van bomen.

Brondel bv
BE 0735.399.560
RPR Antwerpen

E. info@brondelboomverzorging.be

T. +32 (0)479 85 88 67

De Nachtegaal 63 
2970 's Gravenwezel

Eikenprocessierups bestrijden - Boomverzorging

Bomen snoeien Zandhoven

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x